Middelalderlige skrin udsmykket med benplader

Eksempler på dekorerede benplader fra Ribe. Ornamentikken er typisk punktcirkler, løbende hund, triskeler og planteornamentik. En del med nittehuller. Fundet ved diverse udgravninger i Ribe. Særligt mange fra området omkring Domkirken. Dateres til ældre middelalder (1000-1250).

Eksempler på dekorerede benplader fra Ribe. Ornamentikken er typisk punktcirkler, løbende hund, triskeler og planteornamentik. En del med nittehuller. Fundet ved diverse udgravninger i Ribe. Særligt mange fra området omkring Domkirken. Dateres til ældre middelalder (1000-1250). Pladerne har siddet på et skrin, som det, der ses sidst i indlægget.

I forbindelse med at arkæologerne på Sydvestjyske Museer systematisk anvender vandsoldning i forbindelse med udgravninger i Ribes tykke kulturlag, vokser antallet af genstandsfund betragteligt. Det store materiale tilføjer vigtig ny viden om den materielle kultur i middelalderen, f.eks. om handelsmæssige og kulturelle forbindelser. Metoden har betydet, at nogle af de genstandsgrupper, som før var sjældenheder i museets samling, nu optræder hyppigt i fundmaterialet. Dette gælder f.eks. en gruppe flot dekorerede benplader fra skrin, som skal omtales i det følgende.

Benpladerne i de fleste tilfælde ribben og udskåret i som regel rektangulære stykker, og dekoreret med punktcirkler, ”løbende hund” ornamentik, triskeler og andet. Mange har nittehuller, så det fremgår, at de har været fastgjort til noget som pynt. De arkæologiske kontekster placerer dem i ældre middelalder, altså fra 1000-1250.

Indtil omkring 2005 rummede museets samling kun et par eksempler, men fra 2005 og frem er antallet vokset til omkring 40 plader og fragmenter af plader, et antal som vil stige i takt med, at genstandsmaterialet fra udgravningerne ved Domkirken færdigregistreres.

Fragment af en særligt fint dekoreret benplade

Fragment af en særligt fint dekoreret benplade

Fragment af en særligt fint dekoreret benplade

Fragment af en særligt fint dekoreret benplade

Dekoration af pragtskrin med udskåret ben/tak/tand kendes fra vikingetiden i form af Cammin og Bamberg skrinene, og fra middelalderlige skrin dekorerede med ben eller elfenben. I tyske kirkeskatte optræder flere bendekorerede skrin og bogbind med nøjagtig samme dekorative elementer som på de dekorerede plader fra Ribe. Deres datering til 1000-1100-tallet svarer til dateringen af Ribe, og giver et godt billede af, hvordan pladerne har været monteret og hvor flot de har taget sig ud som dekoration. Fra England kendes udover løsfundne benplader af samme typer som fra Tyskland og Ribe også en spilleplade med lignende ben/tak dekorerede plader.

Benpladedekoreret skrin fra Køln. Omkring år 1100. Præcis de samme dekorative elementer ses på de benpladerne fra Ribe og de må have siddet på helt tilsvarende skrin.

Benpladedekoreret skrin fra Køln. Omkring år 1100. Præcis de samme dekorative elementer ses på de benpladerne fra Ribe og de må have siddet på helt tilsvarende skrin. Efter udstillingskatalog “Das Reich der Salier 1024-1125”, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Hrsg.)

De flotte plader kunne altså bruges som dekoration på en række forskellige genstande, både til kirkelig og verdslig brug. Ben, tak og tand var materialer, som kunne udskæres og formgives på mange måder, og anvendelsesmulighederne var mange. At de bevarede genstande findes i kirkeskatte afspejler vel, at man her har passet godt på dem gennem århundreder, mens andre genstande dekoreret med benplader også har været i omløb, men er gået til i tidens løb. De dekorerede genstande havde en størrelse, så de var transportable, og det er vel også derfor, at pladerne er tabt i ny og næ.

Det relativt høje antal fund af denne type genstande fra Domkirke området kan nok delvist forklares med den anvendte soldemetode, men sikkert også at genstande med denne type dekoration blev brugt i området omkring domkirken og kannikeklostret på dette tidspunkt.