Riber Ulfsborg, et voldsted fra 1100-årene

Voldstedet udgør i dag kun en beskeden forhøjning ude i engen.

Voldstedet udgør i dag kun en beskeden forhøjning ude i engen.

Sydvestjyske Museer har foretaget en mindre forundersøgelse på det delvis sløjfede voldsted, Riber Ulfsborg, som ligger i engene nord for Tange knap 3 km øst for Ribe. Allerede i 1530 omtaltes det som Riber Ulfsborg, men ellers er der ingen historisk viden om stedet. Riber Ulf var en af Svend Grathes betroede mænd, en stormand fra Ribe, som spillede en fremtrædende rolle i borgerkrigene ved 1100-årenes midte mellem kongsemnerne Svend, Knud og Valdemar.

Riber Ulfsborg blev delvis sløjfet allerede tidligt i 1800-årene, hvor 5 alen blev gravet af toppen, men det noteredes, at voldstedets overflade da var oversået med ”rustne søm”.  Måske var det pilespidser i stedet?  Hvordan borgbanken så ud før afgravningen, ved vi ikke med sikkerhed, men de ældste matrikelkort over ejerlavet Tange By, som stammer fra o. år 1800, afbilder en cirkulær banke på omkring 35 m i diameter.

Borgbankens oprindelige højde kendes heller ikke, men i afgravet tilstand måltes højden i anden halvdel af 1800-årene til 15 fod. Lægges hertil de 5 afgravede alen fås en højde på 25 fod, altså lidt over kote 8 m. Den naturligt voksede tørveoverflade, som voldstedet står på ligger i kote ca. 2-2,5 m, og vi kan således anslå borgbankens oprindelige højde til mindst 6 m, og måske mere, da området er kraftigt drænet i dag med sammenbrænding af tørven til følge.

I 1879 foretog den daværende ejer en mindre udgravning i banken, som kunne ses at bestå af omvendt opstablede lyngtørv. Man fandt en del tømmer samt mange sten. Næste indgreb fandt sted i 1950’erne, hvor Nationalmuseet ved Hans Stiesdal lod foretage en mindre undersøgelse på stedet, som igen kunne dokumentere, at banken var opført af tørv, og igen fandtes et stenlag og tømmerdele.

Borgbanken var bevaret i omkring 1 meters højde, og de firkantede tørvebyggesten sås tydeligt.

Borgbanken var bevaret i omkring 1 meters højde, og de firkantede tørvebyggesten sås tydeligt.

Vores forundersøgelse kunne dokumentere, at der har været tale om et betydeligt voldsted, hvis bevarede rester svarer til afbildningen på de ældste matrikelkort, altså et omtrent cirkulært voldsted  på omkring 35 m i diameter. Der fandtes rester af en lav grav rundt ved foden, og det kunne tydeligt ses, at banken var placeret direkte på en naturligt dannet tørveflade. Afgravningen i 1800-årene har naturligvis fjernet borgens topflade, men det nederste af bankens sider var endnu bevarede, og her fandtes på flere sider af banken både løstliggende bygningstømmer af eg samt betydelige mængder håndstore sten – enkelte også lidt større. En stor egeplanke var delvis afbrændt. På et tidspunkt efter borgens opgivelse er hele området blevet overlejret af et lag fygesand, som også har beskyttet det nederste af bankens sider.

Egetømmeret har vi samlet ind og taget prøver af til dendrokronologisk datering. Én prøve er indtil nu målt, og den viste, at det pågældende tømmerstykkes yngste bevarede årring var dannet i 1082 e. Kr. Prøvens manglede det yderste splintved, og fældningstidspunktet ligger med sikkerhed efter 1100 og måske et stykke ind i 1100-årene. Intet i det hidtil undersøgte modsiger en datering af borgen til dette tidsrum.

Skal man komme med et vildt bud, så kunne det se ud til, at vi med forundersøgelsen på Riber Ulfsborg har fået fat i et af de sjældne borganlæg fra 1100-årene. Det spredte bygningstømmer med brandspor og de mange sten og måske også pilespidser kan være konkrete vidnesbyrd om kamphandlinger på stedet, som kan tydes i retning af, at den træbyggede borg ikke har overlevet slaget. Placeringen i engene øst for Ribe kunne tyde på, at borgens funktion også har været som udkigspost over landevejene øst ud af byen. De mange sten op ad bankens sider minder mere om kasteskyts end egentlige fundamentsten fra en fjernet konstruktion på borgens topflade. Så måske har vi her et konkret vidnesbyrd om de krigshandlinger, som vi ved foregik i Ribe blandt andet i 1153 og 1156?

Arkæologen står i borgens lave grav og peger ind mod de bevarede nederste dele af bankens sider og en samling af de sten, som fandtes spredt der. Den gule stribe i profilen er et lag fygesand.

Arkæologen står i borgens lave grav og peger ind mod de bevarede nederste dele af bankens sider og en samling af de sten, som fandtes spredt der. Den gule stribe i profilen er et lag fygesand.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s