Tjæreborg – Så kom vi igang!

Den sidste halvanden uges tid, har vi fra Sydvestjyske Museer haft en gravemaskine til at fjerne mulden fra arealet ved Borggårdsvej(Tjæreborg), hvor der med tiden vil blive opført et villakvarter. Vi var udmærket klar over, at vi ville finde en masse spor efter huse og menneskelig aktivitet, men det er alligevel overraskende i hvilken grad det er væltet frem med stolpehuller, gruber og grøfter. Som skrevet i blog indlægget nedenfor, så er der tale om en rækkelandsby fra Romersk jernalder. Og det tyder det sådan set stadig på, men der er også kommet meget mere, især syd for det areal hvor vi vidste at vi ville finde rækkelandsbyen.

Sydvestjyske Museer

På billedet ovenfor ses en gård fra romersk jernalder(0-400 e.kr.). Som det kan anes på billedet så består denne gård af mindst to bygninger. Et hovedhus hvor man har boet, og en mindre bygning, en såkaldt økonomibygning. I dette tilfælde er hovedhuset og økonomibygningen forbundet af hegnsgrøfter. Dette fænomen er langt fra enestående, og det kendes der nogle særdeles velbevarede eksempler på, blandt andet på lokalitet Vestergård, som blev udgravet i forbindelse med at man byggede Esbjerg Motervejen.

Sydvestjyske Museer

I Guldager Stationsby kan man idag tage ud og se netop denne gård, som er blevet rekonstrueret og som indgår som en del af Esbjerg Kommunes Skoletjeneste.(http://www.skoletjenesten.esbjergkommune.dk/Besøgssteder%20for%20folkeskoler/Jernalderlandsbyen.aspx)

Indtil videre er der ikke mere at fortælle, men så snart vi begynder at grave i forhistorie, er jeg sikker på at der vil dykke en masse op som kan være af interessse.

Anders Olesen